sobota 1. listopadu 2003

Zmínka o Skupině 22 v souvislosti s divadlem SUD

Dovolujeme si převzít článek z Českobudějovického deníku:

SUD své dveře nezavírá

Mladičké studentské divadlo SUD v Českých Budějovicích je ojedinělým republikovým projektem tohoto druhu. Vzniklo na sklonku loňského kalendářního roku na platformě občanského sdružení studentů Jihočeské univerzity a s podporou zástupců společnosti Grados.
U zrodu Studentského univerzitního divadla /SUD/ stál Jiří Šesták z Jihočeského divadla, který k jeho záměru říká: "Protože v Českých Budějovicích díky existenci Jihočeské univerzity a celé řady gymnázií a středních škol žije velké procento studentské mládeže, snažíme se jí prostřednictvím tohoto divadla nabídnout alternativní množnosti využívání volného času i alternativního vzdělávání. Takže poměrně obsáhlý program SUDu zařazuje různé kulturní žánry od koncertů, divadelních a filmových představení, až po autorská čtení, výstavy, besedy, diskusní a přednáškové pořady. Výběr dost široký nejen pro kulturní vyžití či vzdělávání, ale i pro četné možnosti seberealizace."Rozhodně ale nejsme uzavřená společnost, i když jsme studentské zařízení a většinu tvůrčího týmu a pravidelných návštěvníků tvoří studenti z pedagogické a teologické fakulty. Naše programy jsou otevřené i širší veřejnosti a do jejich tvorby se mohou zapojit a zapojují také mladí lidé ze středních škol", říká Michal Brož, jeden ze zhruba desítky těch, kteří se pravidelně a dlouhodoběji zapojili do přípravy měsíčních programů v SUDu a jeho organizačních záležitostí.Podle slov hybné páky SUDu - Jiřího Šestáka, se projekt programově snaží o naplnění slova dialog a vytvoření dostatečného prosotru pro jeho uplatnění ve všech možných směrech. V měsíčních přehledech dění tudíž najdete vedle divadleního vystoupení besedu s hostem Polárníka Jaroslava Palvíčka, promítání vybraných fimových ukázek, poetický večer, tanec, autorské čtení, nebo studentskou dramatizaci zvolených titulů, tematicky laděný koncert střídající třeba diskusní pořad o Evropské unii. Výběr a náročnost pořadů je limitována vybavením divadla, takže některé z připravených pořadů se konají i mimo prosotry SUDu.
"V uplynulé sezóně jsme například pod vedením Martina Hrušky z činohry Jihočeského divadla nastudovali Camolettiho hru Do pyžam!, v říjnu Jiří Šesták s hudebním doprovodem Pavla Malhockého uvede pořad Prorok od Chalíla Džibrána, na listopad se připravuje přehlídka studentských divadel a spousta dalších zajímavých a přitažlivých akcí" namátkou vyjmenovává Michal Brož.
Jen první polovina tohoto měsíce vykazuje například zahájenou výstavu obrazů Magdaleny Knížkové nazvanou Veselý svět, besedu na téma Antarktida očima duchovního a bilologa s Markem Orko Váchou, představení Pyšné princezny v podání divadla Studna, večer s filmy malíře Víta Soukupa, filmový večer se snímkem Škola otců, či večer hudby a poezie se skupinou 22. Na úterý nadcházejícího týdne je připravena komediální hra Milostné dopisy s herci Bibianou Šimonovou a Pavlem Šporclem, čtvrtek bude vyhrazen autorskému čtení studentů a o týden později se diváci mohou těšit na již zmiňovaný pořad Jiřího Šestáka a Pavla Malhockého.
Programová koncepce SUDu však počítá s dalšími možnostmi rozšíření svého kulturního spektra a nebrání se žádným dalším nápadům. Ostatně změna je život a to pro studentské mládí platí dvojnásob.


Hanka Hosnedlová