úterý 11. listopadu 2008

Plakát Pandemie novotruhnismu 2008